Excursie naar tuinpark De Bongerd

Excursie naar tuinpark De Bongerd

Het is alweer de vierde excursie naar een ander tuinpark. Het geeft steeds nieuwe inzichten en ideeën en het inspireert! We zijn met wat tuinders van Nut en van Sloterdijkermeer en een buurtbewoner. We vertrekken op de fiets en bij de pontsteiger steken we het …

Lees meer

NLdoet voor bikkels!

Dit jaar deden we weer mee met NLdoet!

Afgelopen vrijdag is met veel enthousiasme door een flinke ploeg vrijwilligers van het zonne-energiebedrijf LENS, buurtbewoners en onmisbare hulptroepen van Nut & Genoegen en Sloterdijkermeer hard gewerkt.

Cursus Natuurvriendelijke oevers – aan de slag!

Om de waterkwaliteit te verbeteren – en daarmee de biodiversiteit – is er door de Tuinen van Westerpark een workshop georganiseerd voor tuinders van Sloterdijkermeer en Nut&Genoegen. Voor het organiseren van de workshop is een subsidie beschikbaar gesteld door het Betrekken bij Groen Fonds van …

Lees meer

Kwekerij Groen Genoegen zoekt hulp!

Groen Genoegen kan heel goed extra hulp gebruiken. Voor de kwekerij en voor het moederbed. Groen Genoegen is een kleinschalige ecologische kwekerij waar buurgenoten en tuinders welkom zijn.

stop-de-trams-door-westerpark

Red het Westerpark

Moties van de raad, inspraak, honderden zienswijzen, participatie en de ruim 12.500 keer ondertekende petitie worden genegeerd. Het toegezegde onderzoek naar OV-verbindingen en onze alternatieven is niet gedaan. In het definitieve Integrale Raamwerk Haven Stad staan de tram- of busbaan en de fietssnelwegen dwars door …

Lees meer

Een nieuw tuinseizoen 2022

Een nieuw tuinseizoen, we hebben er zin in! Voor 2022 is er een planning gemaakt met allerlei activiteiten voor het aankomende tuinseizoen. Zodra de nieuwe bruggen tussen beide parken officieel worden geopend, zullen we een wandeling over de twee parken organiseren. Bij het openen van de …

Lees meer

Up-date Cursus Natuurlijk Moestuinieren en meer.

De cursus Natuurlijk Moestuinieren start op 27 februari met de 1e groep van 12 mensen. Deze 1e groep heeft een aparte mail ontvangen. Een zeer groot aantal staat op de reservelijst. Het zou geweldig zijn wanneer we nog meer groepen kunnen starten in het voorjaar …

Lees meer

Red het Westerpark – teken de petitie!

Teken de petitie snel, de commissie vergadert al op woensdag 30 juni a.s. Wij hebben een verbijsterende reactie van de gemeente Amsterdam gekregen op de zienswijze die wij, tuinders, buurtbewoners en andere Westerpark-liefhebbers indienden tegen de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en de plannen voor Haven-Stad. Namelijk:De …

Lees meer

Schoffel onze volkstuinders niet onder!

Wat zijn volkstuinen De bijzondere verzameling Amsterdamse volkstuinen bestaat al meer dan 100 jaar. Ze zijn van begin af aan bedoeld om de gewone man in aanraking te brengen met de natuur, om erin op te groeien, oud te kunnen worden en te leren van …

Lees meer

Gezocht: nieuwe mensen voor ons team

Aan leuke ideeën voor mooie activiteiten hebben we geen tekort. En ook dit jaar hopen we die weer te kunnen organiseren, waar mogelijk corona-proof. We kunnen daarvoor heel goed extra hulp gebruiken. Wie wil ons een paar uurtjes per kwartaal helpen met de communicatie en …

Lees meer