Red het Westerpark – teken de petitie!

Teken de petitie snel, de commissie vergadert al op woensdag 30 juni a.s.

Wij hebben een verbijsterende reactie van de gemeente Amsterdam gekregen op de zienswijze die wij, tuinders, buurtbewoners en andere Westerpark-liefhebbers indienden tegen de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en de plannen voor Haven-Stad.

Namelijk:
De snelwegen voor fiets, bus en tram komen er gewoon.
Dwars door het Westerpark. Dwars door de volkstuinen.
Het argument?
Een klein stukje omrijden!

De gemeente offert voor luttele tijdwinst waardevol groen op, natuur, rust en ruimte voor alle Amsterdammers.

red-het-westerpark

Wij begrijpen niet hoe dit kan. In deze tijd. Van een groen college. Dit onzalige plan moet nu van tafel.

WANT ER IS EEN PERFECT ALTERNATIEF

Wij hebben een perfect alternatief ingediend waarbij:

  • het Westerpark niet aan stukken wordt gesneden door snelfietswegen en OV-banen
  • het Westerpark niet wordt verkleind maar vergroot
  • de rust en ruimte voor mens, plant en dier behouden blijft
  • naar de inspraak en participatie wordt geluisterd
  • eerdere raadsbesluiten en moties worden uitgevoerd.

Wij hebben een brief gestuurd naar de raadsleden van de commissie ruimtelijke ordening (RO) en zullen inspreken tijdens hun vergadering op 30 juni. Om hen met klem te vragen niet in te stemmen met het plan van de gemeente, maar te kiezen voor ons plan.

Hoe meer mensen van zich laten horen, hoe beter!
Voor inspreken is helaas bijna geen plek. Dus teken vooral de petitie en stuur je mening naar de raadsleden.

De reactie van Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer (samen De Tuinen van Westerpark) vind je hier.

En hier is het stuk in word. Als je inhoud van het document wilt gebruiken voor een eigen reactie, dan is dat prima. Vergeet niet je eigen naam en gegevens onder je reactie te zetten.Doe het snel, de commissie vergadert al op woensdag 30 juni!

Stuur de zienswijze naar:
De secretaris en de leden van de Raadscommissie RO
Gemeente Amsterdam
[email protected]

Zegt het voort, zegt het voort!
Deel de petitie, help met handtekeningen ophalen.
#redhetwesterpark