stop-de-trams-door-westerpark

Red het Westerpark

Moties van de raad, inspraak, honderden zienswijzen, participatie en de ruim 12.500 keer ondertekende petitie worden genegeerd.

Het toegezegde onderzoek naar OV-verbindingen en onze alternatieven is niet gedaan. In het definitieve Integrale Raamwerk Haven Stad staan de tram- of busbaan en de fietssnelwegen dwars door het Westerpark gewoon nog gepland.

In het definitieve Integrale Raamwerk Haven Stad staan de tram- of busbaan en de fietssnelwegen dwars door het Westerpark gewoon nog gepland. De manege wordt van de kaart gegumd en voetbalvereniging SDZ komt in de knel. Inspraak wordt beloofd, maar pas over 8 jaar ofzo, als het te laat is en alternatieven onmogelijk zijn geworden.

De raad heeft daarom de besluitvorming doorgeschoven naar februari. De Tuinen van Westerpark en de Vrienden van het Westerpark hebben samen ingesproken: Kijk hier onze inspraak terug via Knooppunt TV.


Hoofdgroenstructuur

Tot en met 13 februari kan iedereen reageren op het nieuwe beleidskader van de gemeente – een belangrijk document. Wij moeten het nog goed bestuderen, maar ons oog viel al op het mogelijk maken van ‘kwantitatief en kwalitatief meebewegen met de dynamiek van de stad’ en niet-groene zaken als parkeerkelders… Klik hier voor meer informatie op de gemeentesite.