Schoffel onze volkstuinders niet onder!

Wat zijn volkstuinen

De bijzondere verzameling Amsterdamse volkstuinen bestaat al meer dan 100 jaar. Ze zijn van begin af aan bedoeld om de gewone man in aanraking te brengen met de natuur, om erin op te groeien, oud te kunnen worden en te leren van al het moois dat groeit en bloeit. De gemeente Amsterdam heeft gedurende die 100 jaar bewust dit sociale groene onderdeel van het leven in onze stad hoog op de agenda gezet en er tijd, geld en moeite in gestoken. Het is een waardevol onderdeel van haar eigen erfgoed. Nu de stad steeds drukker wordt zorgen de volkstuinders er al geruime tijd voor dat de tuinparken nog toegankelijker zijn, er meer activiteiten voor bezoekers zijn en dat er met heel veel aandacht voor de natuur gezorgd wordt. Dit levert de tuinparken niet alleen nationaal, maar ook internationaal erkenning op. Iets om als gemeente supertrots op te zijn en dus zorgvuldig mee om te gaan. Bij uitstek de plek waar je te rade gaat om te bespreken hoe je van alle kennis, betrokkenheid en ervaring gebruik kunt maken om nog grotere toegankelijkheid verder vorm te geven.

Althans dat zou je denken… maar niets is minder waar.

Wat wil de gemeente met de volkstuinen?

Want hoewel de gemeente stoer zegt dat de volkstuinen in de huidige vorm op de huidige locaties mogen blijven, leiden de plannen tot het tegendeel. Vanachter de tekentafel en het beeldscherm is uit de gemeentelijke productiemolen een Uitvoeringsstrategie gerold waar van elke pagina af spat dat de makers geen enkel benul hebben van wat volkstuinen zijn en wat de toegewijde ‘bevolking’ drijft om hun tijd, energie, ziel en zaligheid in te leggen. Geen idee ook waarom bezoekers het zo geweldig vinden om juist hier te komen genieten. Geen woord over rust, tuinieren, natuur, of de activiteiten. Geen woord over alle bijzondere soorten groen en tuinen, het leven van jong en oud uit alle gelederen van de bevolking.

Waarom hebben wij daar moeite mee?

In plaats daarvan is het stuk doordrenkt van vooroordelen en dogma’s zoals 24-uurs openstelling, nog meer horeca, brede doorgaande asfaltroutes en openbare ruimten die meer kapot maken dan ze opleveren. Hiermee worden door wethouders toegezegde afspraken en vastgestelde nota’s zelfs gepasseerd. Wat er wel ligt is een set vanuit het niets verzonnen maatregelen die van bovenaf worden opgelegd. Regels die alle bijzonderheden van de volkstuinen in een keer kapot zullen maken. Regels die verdere betrokkenheid van de tuinders buitenspel zetten. Met een extreme huurverhoging waardoor zelfs de volkstuinen ook alleen nog maar voor de elite betaalbaar zullen zijn. Gebaseerd opeen kapitalistische redenering die geheel voorbij gaat aan het sociale en groene doel van de volkstuinen. Waarin niet tot uitdrukking komt dat het hier om hoogwaardig groen gaat dat door vrijwilligers aangelegd onderhouden wordt. Waarin men eraan voorbij gaat dat het runnen van een volkstuinpark en het onderhoud van de tuintjes meer kosten met zich meebrengen dan alleen de kale grondhuur. En waarin ook nog eens wordt gesteld dat de verenigingen voor alle moderniseringen zelf moeten betalen, ze de verhuur van hun clubgebouwen moeten afdragen en de tegemoetkoming voor de lagere-inkomensgroepen moeten betalen waarbij men ervan uitgaat dat dat aandeel maximaal 25% van de tuinders zal zijn. Wat werkt als een perverse prikkel om armlastige tuinders te weren en de rijke elite te werven. En dat terwijl het voorzien in volkstuinen voor alle inkomensgroepen een taak is van de gemeente en een tegemoetkoming voor lage-inkomensgroepen onder haar armoederegeling valt.

Vertrouwensbreuk

Het is onbegrijpelijk dat deze plannen van een college komen dat haar mond vol heeft van ‘groen’, ‘links’ en ‘participatie’. Het democratisch gehalte is bovendien erg laag. Zo kregen de stadsdeelcommissies geen gelegenheid om hun advies te baseren op de inspraakreacties. En de tuinders krijgen nu slechts twee weken de tijd om hun inspraakreacties te organiseren op een heel uitgebreide nota van beantwoording. Uit die beantwoording komt overduidelijk naar voren dat de stem van de tuinders opnieuw wordt genegeerd: veel zienswijze punten zijn niet behandeld of feitelijk onbeantwoord. Onder het mom van ‘haast en het bieden van zekerheid’ weigert de gemeente om de inbreng en rol van de tuinders een serieuze plek in de uitvoering van de plannen te geven en wil zij nog snel voor het eind van het jaar dit plan erdoor drammen.

De gemeente heeft door deze handelswijze een ongelooflijke vertrouwensbreuk teweeggebracht.

Wat stellen wij voor?

En dat terwijl er in feite helemaal geen probleem hoeft te zijn. Want we zijn het volledig met elkaar eens als het gaat om de twee centrale uitgangspunten van de gemeente: behoud van de tuinparken in de huidige omvang en op de huidige plek; plus het vergroten van de toegankelijkheid waar iedereen welkom is om mee te doen met activiteiten, te wandelen en vertoeven, en waar fietsers te gast zijn. Alleen vragen wij nadrukkelijk om de manier waarop dat gebeurt samen met de volkstuinders en buurtbewoners uit te werken. Zodat recht wordt gedaan aan het bijzondere karakter van de veelsoortige volkstuinen. Waarvan steeds meer mensen, planten en dieren genieten in deze stad. Sterker nog: wat een onmisbare plek is voor al het leven in Amsterdam.

Wij roepen daarom de gemeente op ons vertrouwen terug te winnen. Door de uitvoeringsstrategie op cruciale punten aan te passen en de tijd te nemen voor zorgvuldigheid en betrokkenheid. En dus om samen met de tuinders en buurtbewoners de plannen uit te werken.

Steun ons en teken deze petitie via behoudvolkstuinen.petities.nl

Volkstuinders delen met plezier, maar met behoud van alle rust en ruimte voor mens, plant en dier!